Počet obéznych ľudí stále stúpa

Informácie o obezite a nadváhe

Vďaka nezdravému životnému stýlu a nesprávnym stravovacím návykom počet obéznych ľudí stále stúpa. v roku 2010 sa predpokladá, že viac ako 15% európskej populácie vo veku 15 a viac rokov bude obéznych.
Predpokladá sa, že obezita predbehne fajčenie ako jednu z najrozširenejších hrozieb zdravotných problémov. Obezita môže byť tiež príčinou mŕtvice alebo cukrovky,čo spôsobuje nemalé problémy svetovému zdravotnéckemu systému a zvyšuje náklady na zdravotnícku starostlivosť.

Ľudia žijú veľmi nezdravo.Vynechávajú raňajky, konzumujú nesprávne potraviny a majú nedostatok pohybu. to všetko prispieva k nárastu obezity. Celosvetový počet ľudí, ktorí trpia nadváhou, v dnešnej dobe už prekročil hranicu jednej miliardy v nasledujúcich najbližších rokoch je preto veľmi dôležité zoznamovať tých, ktorí ohrozujú svoj život, s významom správnej životosprávy a optimálnej výživy.Dôležité je takisto vysvetliť, ako dosiahnuť optimálneho životnéo štýlu a zdôrazniť význam správnych stravovacích návykov.

© 2007 -2022 nachudnutie.sk.