Obezita

Informácie o obezite a nadváhe

Je nadmerné ukladanie tuku s prekročením normálnej hmotnosti aspoň o jednu desatinu. Tuk tvorí 10 – 15% telesnej hmotnosti zdravého človeka, ale u tučných ľudí to môže byť až 60%.Ideálna telesná hmotnosť sa odpočítava z tabuliek podľa veku, výšky a pohlavia, ale ako orientačná hodnota pre dospelých môže slúžiť výška v centimetroch mínus 100. Obezita sa stáva vážnym verejno-zdravotným problémom nielen preto, že jej výskyt v krajinách s vysokou životnou úrovňou neustále stúpa, ale aj preto, že patrí medzi najčastejšie príčiny poruchy zdravia moderného človeka.

Najviac tučných ľudí stretávame vo veku medzi 40. a 60. rokom. V našej populácii je ich až 30%. Ženy bývajú postihnuté dvakrát častejšie ako muži, čo pravdepodobne súvisí s odlišným hormonálnym ladením; nasvedčuje tomu i to, že tučnota žien začína vlastne v puberte, po pôrode alebo v prechode.


Tučnota je nežiadúca z viacerých príčin. Pôsobí neesteticky , čím nepriaznivo ovplyvňuje psychiku, najmä mladých ľudí a žien. Podporuje náklonnosť k väčšiemu počtu chorôb, predovšetkým chorôb srdca a ciev, napomáha ku vzniku zvýšeného krvného tlaku a trvale preťažuje srdce, urýchľuje vývoj aterosklerózy a odvodených komplikácií, ktoré ohrozujú život ( najmä srdcový infarkt a mozgová porážka ). Vyvoláva i sklon k cukrovke, žlčovým a močovým kameňom. Zvýšená hmotnosť preťažuje chrbticu a dolné končatiny, čím podporuje degeneratívnych zmien kĺbov (osteoartrózu), ale aj iných deformácií (ploché nohy a žilová trombóza).

Príčinou tučnoty je porucha pomeru medzi príjmom a výdajom kalórií, pričom príjem prevyšuje výdaj. Človek priberá vždy vtedy, keď jeho telesná námaha a biologická činnosť sú menšie ako príjem potravy. Tučný človek, či už jedáva viac, rovnako alebo i menej ako iní ľudia, vždy zje viac, ako potrebuje. Niekedy volí aj nesprávny pomer živín v potrave, uprednostňuje cukry a tuky na úkor bielkovín, zeleniny a ovocia. Mnohý si neuvedomujú, že nespálené cukry sa v tele premieňajú na tuk. Práve prekrmovanie sa uhľovodíkmi vedie najčastejšie k vzniku tučnoty. Tučnota je teda výsledkom nesprávnej životosprávy, predovšetkým nesprávneho pomeru medzi výživou a telesnou aktivitou.

Liečba obezity má vychádzať z troch základných požiadaviek :
1. obmedziť kalorickú hodnotu potravy
2. zvýšiť telesnú aktivitu
3. zbaviť sa návykov, ktoré vedú k prejedaniu


Mieru rizika pre rozvoj metabolických a kardiovaskulárnych ochorení vyjadruje zmnoženie útrobného tuku a obvod v páse.
Obvod v páse v cm Miera zdravotného rizika
Ženy 80 cm riziko
88 cm vysoké riziko
Muži 94 cm riziko
102 cm vysoké riziko

Zbavte sa tuku

© 2007 -2022 nachudnutie.sk.