Čo je to Obezita

Informácie o obezite a nadváhe

Obezita spočíva v nadbytku tukového tkaniva v organizme, čo sa navonok prejavuje nárastom telesnej hmotnosti nad úroveň primeranú pre daného jedinca vzhľadom na vek a výšku. Medzi faktormi, ktoré ovplyvňujú vznik obezity, by sme našli dedičnú zložku, nesprávnu životosprávu, psychologické a kultúrne činitele.

Následky obezity:

 • Postihnutie srdcovo-cievneho systému: obezita je rizikový faktor vzniku tejto skupiny ochorení.
 • Postihnutie kostí a kĺbov: chronické bolesti.
 • Diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu.
 • Postihnutie dýchacieho traktu: dychová nedostatočnosť, spánkové apnoe (krátkodobé zastavenie dychu).
 • Ďalšie ochorenia: dna, poruchy metabolizmu tukov (dyslipidémia), žlčové koliky, trombózy, atď.

Rozdelenie:

 • Primárna obezita: vyskytuje sa izolovane (t. j. bez postihnutia iných rodinných príslušníkov), príčina je neznáma.
 • Sekundárna obezita: vzniká následkom geneticky podmienenej náchylnosti alebo pod vplyvom niektorých liekov.
 • Obezita s dlhým vývojom: začína sa v detstve a pretrváva do dospelosti a po celý život jedinca.
 • Obezita dospelých: začína sa v neskoršom veku.
 • Androidný typ, t. j. typicky mužský typ obezity, s nahromadením tuku v oblasti brucha.
 • Gynoidný typ, čiže typicky ženský typ obezity, s nahromadením tuku v oblasti zadku a stehien.

Definícia a príčiny obezity

Nadbytok tukového tkaniva v organizme, ktorý sa prejavuje nárastom telesnej hmotnosti nad normálnu úroveň pre daného jedinca s ohľadom na vek, výšku a pohlavie. Na rozvoji obezity sa podieľajú rôzne faktory:

 • Dedičnosť.
 • Nesprávne stravovanie.
 • Psychologické faktory.
 • Kultúrne a ekonomické faktory.

Liečba:

 • Stravovanie: vyrovnané a "šité na mieru". Stravovacie návyky.
 • Telesné cvičenie.

Diagnostika:

Ako obézny sa označuje pacient, ktorého index telesnej hmotnosti BMI prekračuje 27 u mužov a 25 u žien, čo zjednodušene znamená, že daný jedinec má hmotnosť vyššiu o 20 %.


Obezita dosahuje rozmery epidémie

© 2007 -2022 nachudnutie.sk.